شرکت کلد صنعت

خدمات شرکت

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید
Annotation-2020-04-10-040803

تعمیر نگهداری

سردخانه های متحرک

تابلو برق سردخانه

سردخانه های آمونیاکی و فریونی

تونل انجماد ، یخ سازی ، آیس بانک

Annotation-2020-04-10-040936

تاسیسات مکانیکی

تعمیرات کمپرسورهای فریونی

تعمیر کمپرسورهای آمونیاکی

تعمیر چیلر های ساختمانی

تعمیرات انواع سردخانه

Annotation-2020-04-10-041041

برق و الکترونیک

آیس بانک

تابلو برق سردخانه

اتوماسیون سیستم های برودتی

مانیتورینگ سردخانه و چیلر

Annotation-2020-04-10-035918

سردخانه

ساخت

طراحی

فروش لوازم

خدمات پس از فروش